Tabela mieszkań

l.p. Piętro Pokoje Metraż Nr mieszkania Dodatkowe powierzchnia balkonu/loggi/tarasu cena netto/m2 cena brutto/m2 Wartość brutto Status
l.p. Piętro Pokoje Metraż Nr mieszkania Dodatkowe powierzchnia balkonu/loggi/tarasu cena netto/m2 cena brutto/m2 Wartość brutto Status Karta
1 Parter 4 70,17 A1.M01 ogródek 76 6 7 509 434,03 Wolne MIESZKANIE A1/M0/1
2 Parter 3 49,55 A1.M02 ogródek 59 6 7 370 634,22 Wolne MIESZKANIE A1/M0/2
3 Parter 2 43,26 A1.M03 ogródek 25 7 7 333 102,02 Wolne MIESZKANIE A1/M0/3
4 Parter 2 59,44 A1.M04 ogródek 64 7 7 457 688,02 Wolne MIESZKANIE A1/M0/4
5 Parter 2 44,88 A1.M05 ogródek 63 7 7 345 576,02 Wolne MIESZKANIE A1/M0/5
6 Parter 1 31,02 A1.M06 ogródek 18 7 7 245 678,29 Wolne MIESZKANIE A1/M0/6
7 Parter 4 70,17 A2.M01 ogródek 76 6 7 509 434,03 Wolne MIESZKANIE A2/M0/1
8 Parter 3 60,20 A2.M02 ogródek 65 6 7 450 296,26 Wolne MIESZKANIE A2/M0/2
9 Parter 4 68,00 A2.M03 ogródek 119 7 7 514 080,00 Wolne MIESZKANIE A2/M0/3
10 Parter 3 53,96 A2.M04 ogródek 61 6 7 403 621,04 Wolne MIESZKANIE A2/M0/4
11 Parter 2 40,73 A2.M05 ogródek 55 7 7 313 621,02 Wolne MIESZKANIE A2/M0/5
12 Parter 2 35,32 A2.M06 ogródek 46 7 7 271 964,01 Wolne MIESZKANIE A2/M0/6
13 Parter 4 70,29 A2.M07 ogródek 70 6 7 510 305,23 Wolne MIESZKANIE A2/M0/7
14 Parter 1 35,19 B.M01 ogródek 29 7 7 278 704,67 Wolne MIESZKANIE B/M0/1
15 Parter 1 27,68 B.M02 ogródek 23 7 7 219 225,50 Wolne MIESZKANIE B/M0/2
16 Parter 4 79,84 B.M03 ogródek 63 6 7 575 247,52 Wolne MIESZKANIE B/M0/3
17 Parter 3 54,71 B.M04 ogródek 29 6 7 409 231,04 Wolne MIESZKANIE B/M0/4
18 Parter 2 40,33 B.M05 ogródek 32 7 7 310 541,02 Wolne MIESZKANIE B/M0/5
19 Parter 4 76,36 B.M06 ogródek 157 7 7 577 281,60 Wolne MIESZKANIE B/M0/6
20 Parter 2 50,97 B.M07 ogródek 42 7 7 392 469,02 Wolne MIESZKANIE B/M0/7
21 Piętro 1 4 70,17 A1.M07 balkon 5 6 7 501 715,47 Wolne MIESZKANIE A1/M1/1
22 Piętro 1 3 49,55 A1.M08 balkon 10 6 7 365 183,28 Wolne MIESZKANIE A1/M1/2
23 Piętro 1 2 43,26 A1.M09 balkon 7 7 7 328 343,50 Wolne MIESZKANIE A1/M1/3
24 Piętro 1 3 59,44 A1.M10 balkon 5 6 7 438 072,54 Wolne MIESZKANIE A1/M1/4
25 Piętro 1 2 44,88 A1.M11 balkon 7 7 7 340 639,31 Wolne MIESZKANIE A1/M1/5
26 Piętro 1 1 31,02 A1.M12 balkon 3 7 7 245 678,29 Wolne MIESZKANIE A1/M1/6
27 Piętro 1 4 70,17 A2.M08 balkon 5 6 7 501 715,47 Wolne MIESZKANIE A2/M1/1
28 Piętro 1 3 60,20 A2.M09 balkon 9 6 7 443 673,74 Wolne MIESZKANIE A2/M1/2
29 Piętro 1 4 68,00 A2.M10 balkon 6 6 7 486 199,97 Wolne MIESZKANIE A2/M1/3
30 Piętro 1 3 53,96 A2.M11 balkon 3 6 7 397 684,96 Wolne MIESZKANIE A2/M1/4
31 Piętro 1 2 40,73 A2.M12 balkon 7 7 7 309 140,80 Wolne MIESZKANIE A2/M1/5
32 Piętro 1 2 35,32 A2.M13 balkon 7 7 7 268 078,88 Wolne MIESZKANIE A2/M1/6
33 Piętro 1 4 70,29 A2.M14 balkon 10 6 7 502 573,47 Wolne MIESZKANIE A2/M1/7
34 Piętro 1 2 44,13 B.M08 balkon 6 7 7 334 946,81 Wolne MIESZKANIE B/M1/1
35 Piętro 1 1 27,68 B.M09 balkon 3 7 7 219 225,50 Wolne MIESZKANIE B/M1/2
36 Piętro 1 4 79,84 B.M10 balkon 11 6 7 574 368,86 Wolne MIESZKANIE B/M1/3
37 Piętro 1 3 58,93 B.M11 balkon 9 6 7 434 313,84 Wolne MIESZKANIE B/M1/4
38 Piętro 1 2 40,33 B.M12 balkon 3 7 7 306 104,80 Wolne MIESZKANIE B/M1/5
39 Piętro 1 2 37,89 B.M13 balkon 5 7 7 287 585,19 Wolne MIESZKANIE B/M1/6
40 Piętro 1 2 37,94 B.M14 balkon 2 7 7 287 964,69 Wolne MIESZKANIE B/M1/7
41 Piętro 1 2 50,97 B.M15 balkon 5 7 7 386 862,42 Wolne MIESZKANIE B/M1/8
42 Piętro 2 2 70,17 A1.M13 balkon 5 7 7 540 309,03 Wolne MIESZKANIE A1/M2/1
43 Piętro 2 3 49,55 A1.M14 balkon 10 6 7 370 634,22 Wolne MIESZKANIE A1/M2/2
44 Piętro 2 2 43,26 A1.M15 balkon 7 7 7 333 102,02 Wolne MIESZKANIE A1/M2/3
45 Piętro 2 3 59,44 A1.M16 balkon 5 6 7 444 611,46 Wolne MIESZKANIE A1/M2/4
46 Piętro 2 2 44,88 A1.M17 balkon 7 7 7 345 576,02 Wolne MIESZKANIE A1/M2/5
47 Piętro 2 1 31,02 A1.M18 balkon 3 7 7 245 678,29 Wolne MIESZKANIE A1/M2/6
48 Piętro 2 4 70,17 A2.M15 balkon 5 6 7 509 434,03 Wolne MIESZKANIE A2/M2/1
49 Piętro 2 3 60,20 A2.M16 balkon 9 6 7 450 296,26 Wolne MIESZKANIE A2/M2/2
50 Piętro 2 4 68,00 A2.M17 balkon 6 6 7 493 679,84 Wolne MIESZKANIE A2/M2/3
51 Piętro 2 3 53,96 A2.M18 balkon 3 6 7 403 621,04 Wolne MIESZKANIE A2/M2/4
52 Piętro 2 2 40,73 A2.M19 balkon 5 7 7 313 621,02 Wolne MIESZKANIE A2/M2/5
53 Piętro 2 2 35,32 A2.M20 balkon 5 7 7 271 964,01 Wolne MIESZKANIE A2/M2/6
54 Piętro 2 4 70,29 A2.M21 balkon 8 6 7 510 305,23 Wolne MIESZKANIE A2/M2/7
55 Piętro 2 2 44,13 B.M16 balkon 6 7 7 339 801,02 Wolne MIESZKANIE B/M2/1
56 Piętro 2 1 27,68 B.M17 balkon 3 7 7 219 225,50 Wolne MIESZKANIE B/M2/2
57 Piętro 2 4 79,84 B.M18 balkon 11 6 7 575 247,52 Wolne MIESZKANIE B/M2/3
58 Piętro 2 3 58,93 B.M19 balkon 9 6 7 440 796,66 Wolne MIESZKANIE B/M2/4
59 Piętro 2 2 40,33 B.M20 balkon 3 7 7 310 541,02 Wolne MIESZKANIE B/M2/5
60 Piętro 2 2 37,89 B.M21 balkon 5 7 7 291 753,02 Wolne MIESZKANIE B/M2/6
61 Piętro 2 2 37,94 B.M22 balkon 2 7 7 292 138,02 Wolne MIESZKANIE B/M2/7
62 Piętro 2 2 50,97 B.M23 balkon 5 7 7 392 469,02 Wolne MIESZKANIE B/M2/8
63 Piętro 3 4 70,17 A1.M19 balkon 5 6 7 517 152,59 Wolne MIESZKANIE A1/M3/1
64 Piętro 3 3 49,55 A1.M20 balkon 10 7 7 376 084,62 Wolne MIESZKANIE A1/M3/2
65 Piętro 3 2 43,26 A1.M21 balkon 7 7 7 337 860,53 Wolne MIESZKANIE A1/M3/3
66 Piętro 3 3 59,44 A1.M22 balkon 5 7 7 451 149,74 Wolne MIESZKANIE A1/M3/4
67 Piętro 3 2 44,88 A1.M23 balkon 7 7 7 355 449,44 Wolne MIESZKANIE A1/M3/5
68 Piętro 3 1 31,02 A1.M24 balkon 3 7 7 245 678,29 Wolne MIESZKANIE A1/M3/6
69 Piętro 3 4 70,17 A2.M22 balkon 5 6 7 517 152,59 Wolne MIESZKANIE A2/M3/1
70 Piętro 3 3 60,20 A2.M23 balkon 9 7 7 456 918,14 Wolne MIESZKANIE A2/M3/2
71 Piętro 3 4 68,00 A2.M24 balkon 6 6 7 501 159,70 Wolne MIESZKANIE A2/M3/3
72 Piętro 3 3 53,96 A2.M25 balkon 3 7 7 409 556,53 Wolne MIESZKANIE A2/M3/4
73 Piętro 3 2 40,73 A2.M26 balkon 5 7 7 318 101,23 Wolne MIESZKANIE A2/M3/5
74 Piętro 3 2 35,32 A2.M27 balkon 5 7 7 275 849,14 Wolne MIESZKANIE A2/M3/6
75 Piętro 3 4 70,29 A2.M28 balkon 8 6 7 518 036,99 Wolne MIESZKANIE A2/M3/7
76 Piętro 3 2 44,13 B.M24 balkon 6 7 7 344 655,23 Wolne MIESZKANIE B/M3/1
77 Piętro 3 1 27,68 B.M25 balkon 3 7 7 219 225,50 Wolne MIESZKANIE B/M3/2
78 Piętro 3 4 79,84 B.M26 balkon 11 6 7 584 029,76 Wolne MIESZKANIE B/M3/3
79 Piętro 3 3 58,93 B.M27 balkon 9 7 7 447 278,84 Wolne MIESZKANIE B/M3/4
80 Piętro 3 2 40,33 B.M28 balkon 3 7 7 314 977,24 Wolne MIESZKANIE B/M3/5
81 Piętro 3 2 37,89 B.M29 balkon 5 7 7 295 920,84 Wolne MIESZKANIE B/M3/6
82 Piętro 3 2 37,94 B.M30 balkon 2 7 7 296 311,34 Wolne MIESZKANIE B/M3/7
83 Piętro 3 2 50,97 B.M31 balkon 5 7 7 398 075,62 Wolne MIESZKANIE B/M3/8

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.